Ads here
240 x 80
Call Now 0777 30 44 77

 

Ads here
240 x 80
Call Now 0777 30 44 77

 

Ads here
240 x 80
Call Now 0777 30 44 77

SriNews → srinews.lk
මගීන් හට බිල්පතක් නිකුත් කිරීම ත්‍රී රෝද රථවලට අනිවාර්ය කෙරේ
2018-04-20 12:01:00
Views : 70
ත්‍රීරෝද රථවල ගමන් කරන මගීන්ට ගමනාන්තයේදී බිල්පතක් නිකුත් කළ හැකි මීටරයක් සවිකිරිම අද (20) සිට බලාත්මක වේ.

මාර්ග ආරක්ෂාව පිළිබඳ ජාතික සභාවේ සභාපති වෛද්‍ය සිසිර කෝදාගොඩ මහතා සඳහන් කළේ එම නීතිය කඩ කරන පුද්ගලයින් අත්අඩංගුවට ගැනිමට හෝ දඩ නියම කිරිමේ බලය පොලිසිය සතුවන බවයි.

ත්‍රීරෝද රථ සඳහා මීටර් සවි කිරීම අනිවාර්ය කිරීමේ නීතිය පසුගිය වසරේ සැප්තැම්බර් මාසයේ දී පැනවූ අතර ත්‍රීරෝද රථ සංගම්වල ඉල්ලීම මත ඒ සඳහා සහන කාලයක් ලබා දී තිබිණි.

එම සහන කාලය පසුගිය පළමු වැනි දිනෙන් අවසන් වූ අතර ඒ අනුව අද සිට නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන බව මාර්ග ආරක්ෂාව පිළිබඳ ජාතික සභාව සඳහන් කළේය.

එසේ මීටර් නොමැති ත්‍රී රෝද රථ සදහා සියලු විස්තර ඇතුලත් ලිඛිත බිල් පතක් නිකුත් කල හැකි බව මාර්ග ආරක්ෂාව පිලිබද ජාතික සභාව පවසයි

කෙසේ වෙතත් මේ පිලිබදව ත්‍රීරෝද රථ රියදුරන් බවසන්නේ මේ පිලිබදව තමන් හරි හැටි දැනුවත්ව නොමැති බවත් මෙවැනි ක්‍රියා සාර්ථක නොවන බවත්ය.

 

 

Ads here

300 x 100

Call Now 0777 30 44 77

 

 

Ads here

300 x 100

Call Now 0777 30 44 77

 

 

Ads here

300 x 100

Call Now 0777 30 44 77

 

 

Ads here

300 x 100

Call Now 0777 30 44 77

 

 

Ads here

300 x 100

Call Now 0777 30 44 77

 

 

Ads here

300 x 100

Call Now 0777 30 44 77

 

 

Ads here

300 x 100

Call Now 0777 30 44 77