Ads here
240 x 80
Call Now 0777 30 44 77

 

Ads here
240 x 80
Call Now 0777 30 44 77

 

Ads here
240 x 80
Call Now 0777 30 44 77

SriNews → srinews.lk
එජාප ප්‍රතිසංවිධාන කමිටුව අද යළි රැස්වෙයි
2018-04-19 01:29:00
Views : 58
එක්සත් ජාතික පක්ෂ ප්‍රතිසංවිධාන කමිටුව අද (19) යළි රැස්වේ.

අද පස්වරු 03.00ට අරලියගහ මන්දිරයේදී ප්‍රතිසංවිධාන කමිටුව රැස්වන බව රාජ්‍යඅමාත්‍ය අජිත් පී. පෙරේරා මහතා සඳහන් කළේය.

එක්සත් ජාතික පක්ෂ ප්‍රතිසංවිධාන කටයුතු සඳහා මැති ඇමතිවරුන් 14 දෙනෙකුගෙන් සමන්විත කමිටුවක් පසුගියදා පත් කරනු ලැබීය.

එම කමිටුව පසුගියදා පළමු වරට රැස් විය.

 

 

Ads here

300 x 100

Call Now 0777 30 44 77

 

 

Ads here

300 x 100

Call Now 0777 30 44 77

 

 

Ads here

300 x 100

Call Now 0777 30 44 77

 

 

Ads here

300 x 100

Call Now 0777 30 44 77

 

 

Ads here

300 x 100

Call Now 0777 30 44 77

 

 

Ads here

300 x 100

Call Now 0777 30 44 77

 

 

Ads here

300 x 100

Call Now 0777 30 44 77