Ads here
240 x 80
Call Now 0777 30 44 77

 

Ads here
240 x 80
Call Now 0777 30 44 77

 

Ads here
240 x 80
Call Now 0777 30 44 77

SriNews → srinews.lk
විශ්වාස භංගය පරාදයි.. අගමැති රනිල් දිනුම්.. පක්‍ෂව 76යි.. විරුද්දව 122යි..
2018-04-04 10:43:00
Views : 77
අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාට එරෙහි විශ්වාසභංග යෝජනාව වැඩි ඡන්ද 46 කින් පරාජයට පත්වුණි.

ඊට පක්ෂව හිමිවූ ඡන්ද සංඛ්‍යාව 76 කි.

විපක්ෂව ඡන්ද 122 ක් හිමිවුණි.

න්දය ප්‍රකාශ කිරීමට නොපැමිණි සංඛාව 26කි.

එමෙන්ම හෙට(05) පෙරවරු 10.30 දක්වා පාර්ලිමේන්තුවේ කටයුතු කල් දමා තිබේ.

විශ්වාසභංග යෝජනාවට පක්ෂව හිටපු ජනාධිපති පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී මහින්ද රාජපක්ෂ ඡන්දය භාවිත කළේය.

පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී විජේදාස රාජපක්ෂ යෝජනාවට විරුද්ධව ඡන්දය ලබාදුනි.

මේ අතර ඡන්ද විමසීම සිදුවන අවස්ථාවේ ඇමති නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා, මහින්ද අමරවීර, වීරකුමාර දිසානායක, ශ්‍රියාණි විජේවික්‍රම, ඉන්දික බණ්ඩාරනායක, නිශාන්ත මුතුහෙට්ටිගම, මුත්තු සිවලිංගම්, විජිත් විජයමුණි සොයිසා, පියසේන ගමගේ, මොහාන් ලාල් ග්‍රේරු, ලක්ෂ්මන් සෙනවිරත්න, එම්. ඒ. එල්. එම්. හිස්බුල්ලා, ඒ. එච්. එම්. ෆවුසි, ලසන්ත අලගියවන්න, සාරති දුෂ්මන්ත, මනුෂ නානායක්කාර, මලිත් ජයතිලක, වීරකුමාර දිසානායක, ආරුමුගම් තොන්ඩමන්, කේ. කාදර් මස්තාන්, අතුරලියේ රතන හිමියන් සහ අංගජන් රාමනාදන් ඇතුළු 26 දෙනෙකු සභා ගර්භයේ රැඳී සිටියේ නැත

 

 

Ads here

300 x 100

Call Now 0777 30 44 77

 

 

Ads here

300 x 100

Call Now 0777 30 44 77

 

 

Ads here

300 x 100

Call Now 0777 30 44 77

 

 

Ads here

300 x 100

Call Now 0777 30 44 77

 

 

Ads here

300 x 100

Call Now 0777 30 44 77

 

 

Ads here

300 x 100

Call Now 0777 30 44 77

 

 

Ads here

300 x 100

Call Now 0777 30 44 77