Ads here
240 x 80
Call Now 0777 30 44 77

 

Ads here
240 x 80
Call Now 0777 30 44 77

 

Ads here
240 x 80
Call Now 0777 30 44 77

SriNews → srinews.lk
Facebook ඇතුළු සමාජ මාධ්‍ය තවදුරටත් අවහිරයි
2018-03-10 09:11:00
Views : 68
ෆේස්බුක්, වට්ස් ඇප්, වයිබර්ඇතුළු සමාජජාලවලට පිවිසීම සඳහා තවදුරටත් හැකියාවක් නොමැති බව විදුලි සංදේශ නියාමන කොමිසන් සභාව පවසයි.

මහනුවර ප්‍රදේශයේ පසුගියදා ඇති වූ කලහකාරි සිදුවිමත් සමඟ සමාජජාලවලට පිවිසීම තාවකාලිකව නතර කිරිමට රජය තීරණය කළේය.

ඒ අනුව මේ දක්වාත් එම සමාජජාලවලට පිවිසිමට හැකියාවක් නොමැති අතර ඉදිරි දිනවලදී මේ සම්බන්ධයෙන් තීරණයක් ගන්නා බව විදුලි සංදේශ නියාමන කොමිසන් සභාව සඳහන් කළේය.

 

 

Ads here

300 x 100

Call Now 0777 30 44 77

 

 

Ads here

300 x 100

Call Now 0777 30 44 77

 

 

Ads here

300 x 100

Call Now 0777 30 44 77

 

 

Ads here

300 x 100

Call Now 0777 30 44 77

 

 

Ads here

300 x 100

Call Now 0777 30 44 77

 

 

Ads here

300 x 100

Call Now 0777 30 44 77

 

 

Ads here

300 x 100

Call Now 0777 30 44 77